W uregulowaniu ustawowym przewidzianoŻycie w wolnym kraju nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej nieruchomości obarczone jest wieloma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ na własnej nieruchomości

Kwstię wycinki drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa zapisane w rejestrze zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej sprawy. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia roślin na inny obszar.

Komentarze: 1


noavatar.png
Krauze 2022-06-23

Wnet zawołał Hanię o łapę, stał podjęty spośród harmonią dodatkowo po ślubie wywiózł ją do Warszawy, gdzie dostał substancję w Komitecie Ogólnym Wojska Dzikiego.

Najnowsze artykuły:

Top